OM KLINIKKEN

Lægeklinikken Frederiksberg Hospital er en ny almen speciallægepraksis, der åbnede den 01.11.19

Klinikken er centralt beliggende på Frederiksberg Hospital. Klinikken er en solopraksis ejet og stiftet af speciallæge i almen medicin Kristoffer Sønderstrand Jacobsen.

Sommer 2020 flyttede klinikken i helt nyrenoverede lokaler på Frederiksberg Hospital og udvide med en kvindelig læge.

 

Kristoffer Sønderstrand Jacobsen
 

LÆGE

  • Født 1984
  • Færdiguddannet læge i sommer 2011
  • Tidligere forsket og førsteforfatter af videnskablig artikel i Fertility & Sterility
  • Arbejdet i praksis, på diverse hospitalsafdelinger og akutmodtagelser samt i militæret
  • Bred erfaring inden for medicin, kirurgi samt psykiatri
  • Speciallæge i almen medicin sommer 2019
  • Arbejder desuden i lægevagten samt underviser sundhedsfaglige visitatorer
  • Glad for sport og motion
  • Bor sammen med hustru og 2 drenge i Albertslund